EuroMediCare / Informacje dla pacjenta / Polityka jakości

Polityka jakości


Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie opieki medycznej na najwyższym poziomie. Dlatego wciąż doskonalimy kompetencje pracowników i korzystamy z aparatury nowej generacji. Najwyższa jakość usług to dla nas też troska o dobre samopoczucie pacjentów i poszanowanie ich praw.

Usługi

Świadczymy szeroki zakres usług medycznych dążąc do utrzymania ich jakości na najwyższym poziomie, poprzez:

– zapewnienie kompleksowej opieki medycznej,
– dbałość o wysoki standard oferowanych usług,
– poprawę dostępności do usług medycznych,
– dążenie do zwiększenia poziomu satysfakcji pacjentów.

Realizacja zamierzeń

Przyjęte zamierzenia realizujemy poprzez:

– udzielanie fachowych świadczeń,
– starannie dobierając kadrę,
– stałe szkolenie pracowników,
– stosowanie nowoczesnej aparatury medycznej,
– przestrzeganie praw pacjenta,
– zorientowanie na pacjenta,
– dbałość o higienę i estetykę pomieszczeń,
– wnikliwą analizę ankiet satysfakcji pacjentów.

Prawa pacjenta

Pacjent ma prawo do:

– świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej,
– informacji o swoim stanie zdrowia,
– zachowania w tajemnicy przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia,
– wyrażenia zgody albo odmowy na udzielania świadczeń zdrowotnych,
– zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych,
– poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,
– dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych,
– zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,
– poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
– opieki duszpasterskiej, przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

W razie pytań, prosimy o kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta:

800 190 590
Infolinia czynna pn.-pt.: 09:00-21:00

ikna kontakt telefoniczny
usługi nfz
ikona kontakt telefoniczny
usługi prywatne