EuroMediCare / Informacje dla pacjenta / Jak zostać naszym pacjentem

Jak zostać naszym pacjentem


Aby umówić się na badanie lub zabieg w szpitalu EuroMediCare, wystarczy zadzwonić lub przyjść do recepcji. Jeśli chcesz uzyskać poradę specjalisty, zgłoś się do przychodni. Poniżej znajdziesz wszystkie potrzebne informacje o tym, jak się zarejestrować — bez względu na to, czy korzystasz z naszych usług odpłatnie czy na NFZ. Zapraszamy!

Jeśli korzystasz z leczenia w ramach NFZ

Przed każdym zabiegiem konieczna jest wcześniejsza konsultacja z lekarzem z naszego szpitala, który zakwalifikuje Cię do zabiegu.

Ze skierowaniem na zabieg lub badanie diagnostyczne, należy zgłosić się osobiście do recepcji przychodni. Można rejestrować się również telefonicznie pod nr tel. +48 71 71 17 400, ale następnie w ciągu 14 dni trzeba dostarczyć do recepcji przychodni oryginał skierowania. Podczas rejestracji zostaniesz wpisany na listę osób oczekujących na konsultację.

Podczas konsultacji kwalifikacyjnej lekarz ustali termin wykonania zabiegu.

Dwa tygodnie przed terminem przyjęcia do szpital nasi pracownicy potwierdzą telefonicznie godzinę o której należy się zgłosić w dniu przyjęcia oraz poinformują co należy ze sobą zabrać.

Przy wyjściu ze szpitala po zabiegu otrzymasz wypis – kartę informacyjną oraz dalsze zalecenia, dokument z grupą krwi. Zostaniesz również zapisany na ewentualny zabieg zdjęcia szwów oraz umówiony na kontrolną konsultacje poszpitalną.

Kontakt:
71 71 17 400

Jeśli sam płacisz za swoje leczenie

Przed każdym zabiegiem konieczna jest wcześniejsza konsultacja z lekarzem z naszego szpitala, który zakwalifikuje Cię do zabiegu. Na konsultację kwalifikacyjną, lub badanie umówisz się w recepcji.

Możesz również zarejestrować się telefonicznie pod nr tel. +48 71 71 17 411 lub za pomocą strony internetowej (e-rejestracja).

Po konsultacji w recepcji ustalimy dogodny termin wykonania zabiegu lub badania.

W zależności od ustaleń podczas konsultacji kwalifikującej konsultacja z anestezjologiem odbędzie się w dniu przyjęcia do szpitala lub kilka dni wcześniej.

W dniu przyjęcia podpiszemy umowę na wykonie wybranej usługi.

Po podpisaniu umowy poprosimy o uiszczenie opłaty za usługę.

Jeśli podczas pobytu wykonane zostaną dodatkowe badania lub konsultacje, w dniu wypisu poprosimy o dopłacenie różnicy.
Przy wypisywaniu ze szpitala otrzymasz wypis -kartę informacyjną oraz dodatkowe zalecenia, dokument z grupą krwi oraz fakturę końcową.
W dniu wypisu ustalony zostanie również termin bezpłatnej konsultacji poszpitalnej.

Kontakt:
tel. +48 71 71 17 411

ikna kontakt telefoniczny
usługi nfz
ikona kontakt telefoniczny
usługi prywatne